ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ Cannes Film Festival 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

14T09:05:20.790Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ Cannes Film Festival 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว