พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน "ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 10"

11T09:56:14.353Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 15.24 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดงาน "ร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 10" ซึ่งจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและการช่วยเหลือเด็กยากจนต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากจนให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการร่วมพัฒนาสร้างความสุขให้แก่ชุมชน ทำให้จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการนี้ ได้ประทานทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่ผู้ได้รับทุนรวม 23 คน ประทานโล่แก่ผู้หญิงเก่งของจังหวัดปทุมธานี 7 สาขา จำนวน 10 คน ประทานโล่ลูกกตัญญูดีเด่นแก่เยาวชนจำนวน 2 คน ประทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานฯ รวม 67 คน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การแสดงชุด "สายธารแห่งศรัทธา มหาวชิราลงกรณ" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเหรียญกษาปณ์และเงินตรา ที่จัดแสดงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ นิทรรศการข้าวไทยโดยกรมการข้าว นิทรรศการผลงานนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องและนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าจากแหล่งชุมชน อาทิ เครื่องไม้งานแกะสลัก เครื่องหนัง เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและสินค้าหัตถกรรม-เครื่องจักสาน ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งออกต่างประเทศ ทั้งนี้ งานดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว