สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตีตี ชูสิง ที่ใช้แอปพลิเคชันเรียกใช้งานรถยนต์รายใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

08T09:53:27.377Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตีตี ชูสิง ที่ใช้แอปพลิเคชันเรียกใช้งานรถยนต์รายใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว