สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายวลาดิมีร์ ปูติน ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นสมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

08T09:50:18.517Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความในพระราชสาส์น มีดังนี้
"ฯพณฯ นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นสมัยที่ 4 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย จะมีความเจริญรุดหน้าและงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว