สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานสถาปนิก '61 "Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา"

07T09:25:42.143Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 61 เวลา 17.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงาน สถาปนิก '61 "Beyond Ordinary : ไม่ธรรมดา" ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 6 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด " "Vernacular Living พลิกมุมมองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น" หรือการนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของอาเซียนและเพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ได้พบปะต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจร่วมกัน
ในงานฯ มีการจัดนิทรรศการในรูปแบบพาวิเลียนดีไซน์พื้นถิ่นโดย 18 กลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบระดับแนวหน้าของประเทศไทย อาทิ Living Space Pavilion การเปลี่ยนแปลงของเรือนพื้นถิ่น จากสมัยบุพกาล สมัยพัฒนาและร่วมสมัย แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบการผลิตเป็นจำนวนมากนั้นไม่ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยที่แท้จริง และ Working Space Pavilion การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ประกอบอาชีพ จากอดีตที่เคยซ้อนทับไปกับพื้นที่อยู่อาศัย แล้วถูกแยกออกจากกันในยุคอุตสาหกรรม จนกระทั่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้การใช้พื้นที่ทำงานและพื้นที่ส่วนตัวสามารถกลับมารวมกันอีกครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เวิร์กช็อป ให้ความรู้ภาคปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรม กิจกรรมประกวดงานออกแบบระดับนานาชาติและการสัมมนาวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นำผลงานนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่มีความหลากหลาย มาร่วมจัดแสดงอีกด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว