สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

07T09:23:54.063Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61 เวลา 21.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 615 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ มีรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย ผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ทั้งนี้ ข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะนำมาแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว