พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า

02T13:19:30.230Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 17.21 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นางต้องจิตร หล่อวินิจนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด นำนักเรียน ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี ประจำปี 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวณัฐชุดา สมบูรณ์วิบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และนางสาวพิชชา แสงมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี เฝ้ารับประทานทุนฯ ดังกล่าว
ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โออีจี และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี รุ่นที่ 25 ประจำปี 2561 ร่วมเฝ้าด้วย
ทั้งนี้ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี รุ่นที่ 25 มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบทวีปยุโรป ในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนักเรียน จะได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ พร้อมกับเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครแต่ละประเทศ โดยมีองค์กรแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศเป็นผู้ดูแล ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับ นักเรียนทุนโครงการฯ 2 คนดังกล่าว จะศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว