สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

02T13:14:30.010Z พ.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 07.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พลโท สิทธิพล ชินสําราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณะนายทหาร และเหล่าคณาจารย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ
โอกาสนี้ ทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1,109 นาย เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษาใหม่
ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงเป็นอาจารย์พิเศษ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ จะทรงสอนนักเรียนนายร้อยสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคาร เวลา 08.30 น.ถึง 11.30 น. ในวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก และวันพุธเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ในวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว