สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในประชาชน รวมถึงสัตว์เลี้ยง เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประชากรทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ต่อไป โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

30T09:30:56.240Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในประชาชน รวมถึงสัตว์เลี้ยง เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประชากรทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ต่อไป โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว