สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี

20T09:21:53.520Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ
ในการนี้ ทอดพระเนตรศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ 20 ไร่ ภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ เมื่อเดือนเมษายน 2560 แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2560 และเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2561 โดยเป็นจังหวัดแรกที่สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแล้วเสร็จ จาก 5 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุดรธานี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อรองรับสุนัขจรจัด สุนัขป่วย สุนัขพิการ และสุนัขถูกทอดทิ้งในจังหวัดอุดรธานี เป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดและโรคที่เกิดจากสุนัข เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โดยสามารถรองรับสุนัขได้จำนวน 150 ตัว ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 4 คน และมีสุนัขจรจัดในการดูแล 58 ตัว
ภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและห้องผ่าตัด อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ อาคารที่พักสัตว์ใหม่ อาคารคอกสัตว์เก่า อาคารคอกสัตว์ป่วย อาคารเก็บอาหารและปรุงอาหาร และอาคารเผาซากสัตว์
นอกจากนี้ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ มีการจัดเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและส่วนที่เกี่ยวข้องออกไปสำรวจสุนัขจรจัดเพื่อทำประวัติ พร้อมฉีดวัคซีนและทำหมันแก่สุนัขที่มีปัญหา สำหรับสุนัขที่ดุร้ายจะนำมาดูแลในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ก่อนส่งคืนหรือหาบ้านหลังใหม่ อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายเครือข่าย โดยจะจัดสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานี ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ในปี 2560 จากการสำรวจจังหวัดอุดรธานีมีสุนัขจรจัดกว่า 6,700 ตัว ซึ่งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ จะนำสุนัข มาจัดทำประวัติขึ้นทะเบียน ฟื้นฟูรักษา ฉีดวัคซีน ทำหมัน และหาบ้านใหม่ให้แก่สุนัขในการดูแลต่อไป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา :