สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี จำกัด กรุงปักกิ่ง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

08T14:50:36.337Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี จำกัด กรุงปักกิ่ง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว