พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ถวายพระกระยาหารค่ำ ในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

03T09:47:09.583Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ถวายพระกระยาหารค่ำ ในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา