สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2561

02T09:09:37.317Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

ค่ำวานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานงานเลี้ยงปิดการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2561
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงต่างๆ ของเหล่าข้าราชการทหาร และนักเรียนนายร้อย อาทิ การแสดงจินตลีลาประกอบการเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล และเต้นประกอบเพลง ชุด "เรียนรัก รู้รบ เรียนจบหมดสิ้น อัศวิน จปร."
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้แทนนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561
ในการนี้ ทรงตัดเค้ก แล้วพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้แทนนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ ของนักเรียนนายร้อย ตั้งแต่ปี 2523 โดยทรงสอนด้านวิชาประวัติศาสตร์มาต่อเนื่อง รวมทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างสม่ำเสมอ อาทิ วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย รวมทั้งทรงปลูกข้าวและทรงเกี่ยวข้าวที่แปลงนาสาธิต ด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว