พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

01T12:08:06.293Z เม.ย. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 105 ปี วันที่ 1 เมษายน 2561
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสลากออมสินพิเศษ จำนวน 1 ล้านบาท แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอประทานถวายสลากออมสินพิเศษ จำนวน 5 แสนบาท แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
สำหรับ กิจการออมสินของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ต้องพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและมีการออมเงินอย่างถูกวิธี คลังออมสิน จึงถือกำเนิดขึ้น โดยแรกเริ่มสังกัดอยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หรือกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสิน ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2489 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน โดยยกฐานะคลังออมสินให้เป็นองค์กร ดำเนินธุรกิจโดยอิสระ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า "ธนาคารออมสิน"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว