สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

30T09:26:56.570Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 08.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2561 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด "อ่าน...อีกครั้ง" เพื่อรณรงค์ให้คนไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และส่งเสริมให้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง เรียนรู้และทำความเข้าใจเทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ไทยตื่นตัว ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยการอ่านจะเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกด้าน และนำไปสู่การกระตุ้นการเรียนรู้
ในการนี้ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 105 คน จากหนังสือ 52 เรื่อง โดยในปีนี้มีหนังสือที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 338 เรื่อง อาทิ กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ 6 ถึง 11 ปี รางวัลดีเด่น ได้แก่ พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง กลุ่มหนังสือสารคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ นนทบุรี ศรีมหานคร กลุ่มหนังสือรวบรวมเรื่องสั้นทั่วไป รางวัลดีเด่น ได้แก่ ลืมตาอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร
ภายในงานฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "รัตนมณีสาร เมื่อข้าพเจ้าเขียน ย่ำแดนมังกร" และ "ไป๋อั๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ ริมฝั่งน้ำ" นิทรรศการ หนังสือดีเด่น 2561 นิทรรศการ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (BMA Book & Library Fair) และ นิทรรศการ CCC: Creative Comic Creation เปิดประสบการณ์การ์ตูน AR โดยสมาคมผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์แห่งไทเป และกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน นอกจากนี้ มีกิจกรรมเสวนาเวทีเอเทรียม "7 วัน อ่าน...อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง"
โดยมีสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งไทยและต่างชาติกว่า 400 ราย นำหนังสือไปออกบูท 945 บูท เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อ อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมบนเวทีกว่า 90 รายการ กิจกรรมในห้องสัมมนา 45 รายการ ซึ่งล้วนเป็นรายการที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมงาน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว