สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

29T09:49:47.293Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 16.05 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้น ตามมติของมหาเถรสมาคม โดยให้จัดเป็นประจำทุกเดือนในวันที่ 28 ซึ่งเป็นวันที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 มีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลฯ จำนวน 28 บท อาทิ บทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา (ปะระมะราชินีนาถาภิถุติปะสิทธิวะระทานะคาถา) และ บทมหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา (มะหาวะชิราลังกะระณาภิถุติปะสิทธิวะระทานะคาถา) โดยมี พระสังฆาธิการจากวัดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 500 รูป และพุทธศาสนิกชนกว่า 600 คน ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาค ได้ให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมกันกับส่วนกลาง ด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว