สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 4

27T09:29:38.690Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 14.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเยี่ยมการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 4 ที่โปรดให้ทำการตรวจรักษา ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน ด้วยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ และเกิดแพร่ระบาดหลายพื้นที่ในปัจจุบัน โดยวันนี้ มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการตรวจรักษาทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 154 ตัว
ในการนี้ ทอดพระเนตร การสาธิตฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวแพทย์ เพื่อให้อาสาปศุสัตว์ ปฏิบัติตามอย่างถูกวิถีและถูกต้อง ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่อาสาปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในชุมชน รวมทั้งเร่งรัดควบคุม ป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์
โอกาสนี้ ทรงตรวจและวางยาสลบแก่สุนัขเพศผู้ อายุ 7 ปี พันธุ์ลาบราดอร์รีทีฟเวอร์ เพื่อผ่าตัดทำหมันร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
สำหรับ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นโรงพยาบาลสัตว์ตัวอย่างที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งระบบห้องผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งยังมีธนาคารเลือดสำหรับสัตว์ อีกทั้ง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทย์ เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิต นักศึกษาด้านสัตวแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของประชาชนในภาวะวิกฤตต่าง ๆ โดยเปิดบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนทุกวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สำนักข่าว