สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายเซบัสเตียน ปิญเญรา เอเซนิเก ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี คนใหม่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561

26 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้ "ฯพณฯ นายเซบัสเตียน ปิญเญรา เอเซนิเก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี กรุงซันติอาโก ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวชิลี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะมั่นคงและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา