พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรละครเวที "ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล" รอบพิเศษ

25 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2561 เวลา 14.41 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ ทอดพระเนตรละครเวที "ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล" รอบพิเศษ ซึ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย, สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560 และเพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย และกองทุนชั่วโมงนี้เพื่อเด็กและเยาวชน
สำหรับ ละครเวที "ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล" ได้นำบทเพลงสุนทราภรณ์ที่เรียบเรียงทำนองดนตรีใหม่ ทันสมัย และไพเราะมาผสมผสานกับบทละครที่ประพันธ์ขึ้นใหม่เป็นละครเพลงรื่นอารมณ์ ผสมวิญญาณรัก ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มและหญิงสาวที่มีคำสัญญารักระหว่างกัน แต่เมื่อชายหนุ่มเสียชีวิตกะทันหันและต้องการทำให้คำมั่นสัญญาที่ให้กับแฟนสาวเป็นจริงขึ้นมา จึงไปสัมพันธ์กับความรักของคนอีกหนึ่งคู่ เกิดเป็นเรื่องราวความรักที่พลัดพรากของคน 2 คู่ที่มีความตายเป็นกำแพงกั้น แต่สุดท้ายด้วยพลังและศรัทธาแห่งรัก จึงช่วยให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีได้ในที่สุด โดยการแสดงเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม จนถึง 1 เมษายนนี้
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา