พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการประทานประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ

23 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 11.02 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในการประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 1,227 คน
ปัจจุบัน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ มีจำนวน 15 โรง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ความสำเร็จทางการศึกษา ที่ทุกคนได้รับในครั้งนี้ เห็นได้ว่า เป็นผลจากความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรของแต่ละคน ความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรนี้ เป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพใดก็ตาม ทุกคนจึงควรรักษาความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรนี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เพิ่มพูน และกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอ หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เชื่อได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน"
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา