หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

23 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 14.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
หม่อมราชวงศ์ ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังเก็บน้ำ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับการสร้างฐานคอนกรีตสำหรับตั้งถังเก็บน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมปันน้ำใจให้น้ำดื่ม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
หม่อมหลวง จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางวรากร วิริยะพันธ์ รองประธานบริหาร บริษัท เมืองโบราณ จำกัด สาขาพัทยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการประชุมฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ นำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตร
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา