หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดังนี้

21 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 14.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะกรรมการร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2560 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ และเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2558 และ 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานฯ
ในโอกาสนี้ ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับรางวัลฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา