สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา จอร์เจีย และสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2561

19 มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

วานนี้ เวลา 18.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา จอร์เจีย และสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ 11 -17 มีนาคม พุทธศักราช 2561 โดยมี รัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์มอลโดวา เมืองโบราณออร์เฮอุล เวคิ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจอร์เจีย ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี อาทิ อารามจวารี มหาวิหารสเวทีสโคเวลี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจีย และเขตเมืองเก่ากรุงทบิลิซิ ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศานา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาทิ ป้อมปราการและอารามอัคฮ์ตาลา อารามฮักต์พาต สถาบันต้นฉบับตัวเขียนโบราณ เมส-รอพ แมชทอตส์-มาเตอนาดาราน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว