ค่ำวานนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งงานจัดเป็นวันสุดท้าย

13T09:34:36.043Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561 เวลา 19.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพื่อทรงเยี่ยมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เป็นการส่วนพระองค์
ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย ในรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมในงานฯ ภายใต้บรรยากาศแบบย้อนยุค
โดยงานฯ ประกอบด้วย ส่วนนิทรรศการเป็นการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนประวัติศาสตร์ ศาสนา เศรษฐกิจสังคม และประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ส่วนร้านค้าและส่วนร้านอาหาร อาทิ "ร้านจิตอาสา 904" มีการจำหน่ายเสื้อโปโล กระเป๋า และสมุดบันทึกแห่งความสุข ลายการ์ตูนภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า , ร้านภูฟ้า , ร้านมูลนิธิสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการจำหน่ายสลากอุ่นไอรัก การสอยกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง ลุ้นของรางวัลมากมาย ซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่หมุนเวียนกันมา ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค และชุดสุภาพ เดินชมความงามของเรือสุพรรณหงษ์จำลอง ดอกไม้นานาพันธุ์ และอาคารสถานที่จำลอง ทำให้ย้อนรำลึกถึงอดีต และมีความสุขที่ได้ไปร่วมงาน รวมยอดประชาชน ที่ไปเที่ยวชมงานตั้งแต่วันแรก 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันสุดท้าย 11 มีนาคม 2561 จำนวน 1,261,509 คน
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว