หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

13T09:30:48.823Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เวลา 16.17 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ มาก่อน
นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน
นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิส นายจักรี ศรีชวนะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส มาก่อน
นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย นางนันทนา ศิวะเกื้อ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก นายวิชิต ชิตวิมาน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาห์เรน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาห์เรน นายฐานิศร์ ณ สงขลา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มาก่อน
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
ในโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว