สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

08T09:53:22.060Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 เวลา 9.01 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการผลิตพริกแกง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน หมู่ 3 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่บ้านเกาะสะบ้า เมื่อปี 2549 เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงบ่ายหลังจากการทำสวนยางพาราให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการเตรียมเครื่องแกงประกอบอาหาร ด้วยการผลิตเครื่องแกงจากผักและสมุนไพรที่ปลูกไว้ภายในครัวเรือนของสมาชิก เน้นสูตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสืบทอดรสชาติเครื่องแกงท้องถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาปรับสูตรบางส่วนให้มีรสชาติถูกปากลูกค้าตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ปัจจุบัน มีสมาชิก 38 คน ลงหุ้นปันผลทุก 6 เดือน มีผลิตภัณฑ์ 6 ชนิด คือ แกงส้ม แกงกะทิ แกงเผ็ด แกงมัสมั่น แกงต้มยำน้ำข้น และแกงเขียวหวาน ได้รับเครื่องหมายรับรอง อย. เครื่องหมายฮาลาน, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช., OTOP 5 ดาว และ GMP ทั้งยังได้รับรางวัล อย.Quality Award 2017 และผู้ประกอบการดีเด่น ปี 2559 โดยส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกในจังหวัด ร้านค้าชุมชน และผ่านระบบออนไลน์ ปีที่ผ่านมามียอดขายรวมกว่า 2,290,00 บาท
นอกจากนี้ ยังเปิดให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าไปจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงาน ด้วย
โอกาสนี้ ทรงปรุงแกงเขียวหวานเห็ดเผาะสูตรพระราชทาน ซึ่งได้พระราชทานแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน เมื่อปี 2560 โดยนำเครื่องแกงผัดกับน้ำกะทิจนหอม กะทิแตกมัน แล้วใส่เนื้อไก่ผัดจนสุก จึงค่อยๆ เติมน้ำกะทิจนเดือด จากนั้นใส่เห็ดเผาะ มะเขือพวง ใบมะกรูดฉีก พริกไทยอ่อน และใบโหระพา ตั้งบนไฟและคน จะได้แกงเขียวหวานเห็ดเผาะที่มีกลิ่นหอมเครื่องแกงน่ารับประทาน
ในการนี้ มีพระราชกระแสให้กรมชลประทาน กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมราจากพระราชดำริ หรือ กปร. พิจารณาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาช่วงฤดูน้ำหลาก ที่จะเกิดน้ำเอ่อล้นจากพรุกระจูดเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย พร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการน้ำในพรุ และการบำรุงรักษาอาคารบังคับน้ำแก่ชุมชน เพื่อควบคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วม รักษาระบบนิเวศน์ภายในพรุกระจูดและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป
เวลา 10.35 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ ทรงเปิดวิหารหลวงปู่ทวด ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและคลายทุกข์แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่เข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายในวิหารฯ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 ได้ประทานแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2556 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก 60 เซนติเมตร โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "สธ" (สอ-ทอ) ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูป และประดิษฐานหลวงปู่ทวด ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว
จากนั้น ทรงเปิด "ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในเขตภาคใต้ ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและครบวงจร ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัย การเรียนการสอน และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ เนื่องจากโรคมะเร็งเต้านม พบมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทยในเพศหญิง และมีจำนวนผู้ป่วยที่ไปรับบริการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพิ่มมากขึ้น โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 , รองรับผู้ป่วยโรงมะเร็งเต้านมได้ 3,800 รายต่อปี
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ทีมนักวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้พัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เป็นเครื่องแสกน ขนาดเล็ก หรือ "mini CT scan" เพื่อใช้ในการวินิจฉัยขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมแบบสามมิติ สามารถแยกแยะบริเวณที่เป็นมะเร็งหรือมีหินปูนผิดปกติ พบว่าให้ผลการตรวจที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
โดยจุดเด่นของเครื่องตรวจ mini CT Scan นี้ คือ เครื่องมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายนำไปไว้ในห้องผ่าตัดได้ ซึ่งหลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดชิ้นเนื้อจะถูกส่งตรวจได้ทันที , ใช้เวลาในการประมวลผลประมาณ 5 นาที นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจเนื้อเยื่อของอวัยวะอื่น ที่ต้องการตรวจขอบเขตความห่างจากพื้นผิวของก้อนเนื้อ เช่น ตับ และตับอ่อน ซึ่งจะปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีของเครื่องตรวจ mini CT Scan ให้สามารถนำไปใช้ในวงกว้างและผลักดันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป
เวลา 12.32 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารเทพรัตนานุรักษ์" โรงเรียน มอ.(มอ-ออ) วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าว จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้น โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบอาคารให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิดของโรงเรียนประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดวางรูปแบบของอาคารเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยหมุนเวียนน้ำจากน้ำฝนและเครื่องปรับอากาศมาใช้เป็นน้ำในส่วนของห้องน้ำ ทั้งยังออกแบบให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารเรียน ทำให้พื้นที่ภายในอาคารมีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลา ส่งผลให้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้หรือห้องสมุดมีบรรยากาศเหมาะกับการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ นักเรียนสามารถนั่งหรือนอนอ่านหนังสือในห้องสมุดได้เหมือนอยู่กับบ้าน โดยห้องสมุด มีสาธิตการซ่อมบำรุงหนังสือโดยยุวบรรณรักษ์ สาธิตระบบการค้นหาหนังสือโดยโปรแกรมอัตโนมัติ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน สัปดาห์ละ 4 เล่ม
ในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการหุ่นยนต์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นให้นักเรียนสนุกสนาน สามารถออกแบบและสร้างโปรแกรม ทำให้นักเรียนเข้าใจการคำนวณเบื้องต้น ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ ที่บูรณาการใกล้กับชีวิตจริงมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2017
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดการเรียนการสอนในปี 2548 ต่อมาในปี 2555 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง มีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนต้นทาง สอนบรรยายและสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ไปยังโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา , โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา และ โรงเรียนอุดมศาสน์ จังหวัดยะลา อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นทาง สอนทางไกลวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ไปยังโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เพิ่มอีก 3 โรง
โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส แก่นักเรียนห้องเรียนต้นทาง และห้องเรียนปลายทาง ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง
จากนั้น ทรงพระอักษรด้วยพู่กันจีน ในความหมายว่า "คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว