พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเยี่ยมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

07T09:50:25.373Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 เวลา 19.02 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิต
ในการนี้ ทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมงาน" อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
ภายในงานฯ จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่า มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ อาทิ "ร้านจิตอาสา 904" จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าจิตอาสา บัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุข ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย นำผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ และสินค้าของชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากจังหวัดสกลนครมาจำหน่าย เช่น ผ้าพันคอ ประเป๋า เสื้อโปโล หมวก นอกจากนี้ ยังจัดแสดงถุงยังชีพเพื่อนพึ่ง ภาฯ ในแบบต่างๆ และมีการจำลองการทอผ้าครามของจังหวัดสกลนคร ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดแสดงนิทรรศการประวัติโครงการฯ และนำผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังในเรือนจำ 17 แห่ง ที่เข้าร่วมในโครงการฯ มาจำหน่าย อาทิ กระเป๋าสม็อค สร้อยคอ ทั้งยัง มีบริการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนและบริการนวดเพื่อสุขภาพโดยผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางระยอง

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว