พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า

06T09:36:26.970Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 16.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" เฝ้า รับประทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจัดในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว