สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรปราสาทสำคัญต่างๆ ในเขตการปกครองเวลส์และเขตเบิร์กเชียร์ สหราชอาณาจักร ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

05T09:53:00.567Z มี.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรปราสาทสำคัญต่าง ๆ ในเขตการปกครองเวลส์และเขตเบิร์กเชียร์ สหราชอาณาจักร ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว