พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดสมานมิตร จังหวัดนครราชสีมา

19T09:51:28.390Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 15.34 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังวัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตกลางอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งทางวัดฯ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน บ้านเสม็ด บ้านโพธิ์น้อย และหมู่บ้านใกล้เคียง โดยอุโบสมีลักษณะทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก กว้าง 99 นิ้ว ใต้ฐานอุโบสถเป็นที่สำหรับทำพิธีลอดโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว และพระแก้วมรกตจำลอง จำนวน 32 องค์
วัดสมานมิตร เดิมเรียกว่า วัดเสม็ด เนื่องจากมีต้นเสม็ดขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2425 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2439 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับการดูแลทำนุบำรุงจากพุทธศาสนิกชนจากรุ่นสู่รุ่น ร่วมกันพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างเสนาสนะ อาทิ อุโบสถ , กุฏิสงฆ์ , ศาลาการเปรียญ , หอระฆัง , พระพุทธรูป , ศาลาเอนกประสงค์ และวิหารปฏิบัติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันมีพระครูโอภาสศีลคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัด มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 13 รูป
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว