พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3

15T10:00:10.310Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2561 เวลา 13.52 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยัง "ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทรงเปิดงาน "ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3" จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุรินทร์ในช่วงที่ดอกทานตะวันบานเต็มที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ในพระดำริฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรทุกด้านแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมด้วยการปฏิบัติจริง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 18 ไร่ และมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 12 ไร่ เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนาแล้ว จะมีการปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นการปรับปรุงดิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไป หนึ่งในพืชหลังนาที่ปลูก คือ ต้นทานตะวัน สามารถช่วยรักษาหน้าดินให้ได้ผลดี
ในงานฯ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเวิร์คชอป มีการจัดสวนของขวัญ การจักสานใบตาลเป็นรูปปลาตะเพียน นกแก้ว และกระต่าย การทำกังหันลมทานตะวัน การทำผ้ามัดย้อม และการแต่งหน้าคัพเค้กทานตะวัน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ไปร่วมดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งมีการจัดแสดงสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ อาทิ กระต่าย แพะพันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกลนูเบียน และพันธุ์ชาแนน สุกร และโค นอกจากนี้ มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร
งาน "ทุ่งทานตะวัน ณ บ้านระไซร์ ครั้งที่ 3" จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยครั้งนี้ ได้ปลูกต้นทานตะวันพันธุ์อะควอร่า 6 ซึ่งผู้ที่ไปเที่ยวชมงานฯ นอกจากได้ชมความงามของทุ่งทานตะวันแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนสุรินทร์อีกด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว