พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ที่ จังหวัดภูเก็ต

12T09:48:36.067Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2561 เวลา 11.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล เมื่อประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว , นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อต้องการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่มาเกยตื้น การชันสูตรซากหาสาเหตุการตาย และการวินิจฉัยโรค อันจะสามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์และสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย และสัตว์ทะเลหายากไม่ถูกทำลาย
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางในหลุมศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์
หลังจากนั้น ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดตั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย อาคารหลัก 2 อาคาร เพื่อต้องการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่มาเกยตื้น การชันสูตรซากหาสาเหตุการตาย และการวินิจฉัยโรค ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเพื่อลดอันตรายของสัตว์ทะเลหายากมีชีวิตที่มาเกยตื้น อนุบาลสัตว์ทะเลหายากที่พิการ ช่วยเหลือรักษาและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ การดำเนินงานช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย จะเน้นเฉพาะสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ เต่าทะเล และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย กลุ่มของโลมา วาฬ และพะยูน โดยสัตว์ทะเลหายากที่มาเกยตื้นนั้น มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ และเจ็บป่วยตามธรรมชาติ ซึ่งพะยูนและเต่าทะเล มีอัตราการตายจากกิจกรรมของมนุษย์สูงกว่าโลมาและวาฬ ส่วนโลมาและวาฬที่มาเกยตื้น ส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยโดยธรรมชาติ และถูกคลื่นลมพัดพาเข้ามาสู่ที่ตื้นใกล้ชายฝั่ง
ก่อนเสด็จกลับ ทรงปล่อยเต่าทะเล จำนวน 2 ตัว ณ บ่อเต่าจำลอง
สำหรับ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริฯ เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมประมง กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ด้วยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลและการทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์ทั้งตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อให้ประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว