สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

11T12:53:05.873Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561 เวลา 19.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 408 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ ผู้แทนสภากาชาดไทย ผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว