พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล "ราตรี 50 ปี 50 ความดี" เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสของมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

11T12:54:09.060Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2561 เวลา 19.27 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศล "ราตรี 50 ปี 50 ความดี" เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสของมูลนิธิคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล
ในงานฯ มีการแสดงชุด "ใต้ร่มพระบารมี" การขับร้องเพลงของนักร้องกิตติมศักดิ์ และนักร้องอาชีพ การแสดงแบบเสื้อ จากห้องเสื้อฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ และการแสดงเครื่องเพชร จากบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
สำหรับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ได้ก่อตั้งขึ้นหลังจากได้มีการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 2511 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ทางด้านโรคช่องปาก สนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทันตแพทย์ และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนงานการวิจัย การบริการทางวิชาการ รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอื่นอีกด้วย
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว