พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 30

11T12:55:06.637Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2561 เวลา 11.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 30 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมเยาวชนในด้านการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้รับการเรียนการสอนพิเศษในรูปแบบการติวเข้ม อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวน 67,524 คน จัดการเรียนการสอนแบบสัญจรสด 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 10 - 15 ณ อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว