พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์ซแรย์อทิตยา"

11T12:55:49.967Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2561 เวลา 14.21 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังโครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์ซแรย์อทิตยา" ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน โดยเส้นทางการแข่งขันปั่นผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำอำปึล และซแรย์อทิตยา โครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเป็นการศึกษาวิธีชีวิตชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์
สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท VIP ระยะทาง 12 กิโลเมตร ประเภทเสือหมอบชายและหญิง ประเภทเสือภูเขาชาย ระยะทาง 65 กิโลเมตร และประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย ระยะทาง 35 กิโลเมตร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จำนวน 1,088 คน
นอกจากนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างเส้นทางปั่นจักรยาน อาทิ การศึกษาดูงานโครงการเกษตรอทิตยาทร กิจกรรมแวะชิมอาหารท้องถิ่นจากผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการมอบจักรยานและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับโรงเรียนบ้านโคกปราสาท และกิจกรรมพลิกพื้นแผ่นดินด้วยอินทรีย์ชุมชน โดยการนำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 100 ตัน ไปปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการซแรย์อทิตยา ให้มีอุดมสมบรูณ์มากขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน และเป็นพื้นที่การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสำหรับให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง
ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว