สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

01T10:07:19.350Z ก.พ. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2561 เวลา 08.59 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
-นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล นำคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
-นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน "โต๊ะจีน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2552" เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
-นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2560 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
-นางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
*ทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา และนาวาเอกหญิง ฐิติมา พรหมศิริ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
*นายคีธ ซอร์ททอล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้า บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพปากและฟันดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดยาสีฟันและแปรงสีฟัน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา
-นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
-นายโยธิน ประเสริฐกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฮเฟเล่ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
-นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดวาดภาพดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
-นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และผู้แทนธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการตัดสินการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบมูลนิธิราชสุดา ในโอกาสนี้ นักเรียนและนักศึกษา ผู้ชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง การประกวดมารยาทไทย และการประกวดมารยาทไทย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ประจำปี 2559 และประจำปี 2560 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
-นางสาวช้อย อ่อนฉวี พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
-นายพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย นำ คณะกรรมการสมาคมฯ และประธานจัดงานประชุมสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2560 (International Federation of Landscape Architects Asia - Pacific Congress 2017) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดงานประชุมดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณูปการแห่งวงการภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดสำหรับบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจต่อบุคลากรในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม และมีส่วนสำคัญต่อการปกป้อง ฟื้นฟู และสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน
จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ นายสัตวแพทย์วชิรา หุ่นประสิทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2554 ซึ่งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Medicine) ณ มหาวิทยาลัยมินนิโซตา (University of Minnesota) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว