สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานความสุขแก่ประชาชน ภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

29T10:31:00.517Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานความสุขแก่ประชาชน ภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว