พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศโท หม่อมเจ้า ภูริพันธุ์ ยุคล

22T09:54:23.830Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2561 เวลา 17.46 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศโท หม่อมเจ้า ภูริพันธุ์ ยุคล ซึ่งถึงชีพิตักษัยเนื่องจากติดเชื้อในการเเสโลหิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 สิริพระชันษา 79 ปี ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จไปในการนี้ด้วย
เรืออากาศโท หม่อมเจ้าภูริพันธุ์ ยุคล ประสูติวันที่ 7 พฤศจิกายน 2477 เป็นพระโอรสในพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับ หม่อมบุญล้อม ยุคล ณ อยุธยา ทรงสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ โดยทรงเป็นศิษย์การบินรุ่น ป.15 และเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว ทรงเข้ารับราชการเป็นนักบินประจำกองทัพอากาศ ที่กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเมื่อปี 2504 เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนนายทหารสัญญาบัตร เจอร์บี้ สหราชอาณาจักร (Royal Air Force Officer Cadet Training Unit) และเสด็จกลับมาทรงรับราชการต่อ โดยทรงเป็นนักบินประจำกองบิน 1 ฝูงบินที่ 11 ทั้งนี้ ระหว่างปี 2512 ถึง 2513 ทรงเป็นนักบินรบในภารกิจพิเศษไฟย์ฟลายส์ (Fire Fly) เพื่อป้องกันประเทศจากภัยของลัทธิคอมมิวนิสต์ หลังจากนั้น ทรงลาออกจากราชการ เพื่อทรงเป็นนักบินให้กับบริษัท คอนติเนินตัล แอร์ เซอร์วิสส์ ต่อมาทรงเป็นนักบินให้กับบริษัท แอร์สยาม จำกัด จนถึงปี 2520 จากนั้น ทรงย้ายไปพำนัก ณ ประเทศสิงคโปร์ และทรงเป็นนักบินให้กับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ จนเกษียณอายุการบินในปี 2537 รวมระยะเวลาที่ทรงเป็นนักบินทั้งสิ้น 43 ปี
เรืออากาศโท หม่อมเจ้าภูริพันธุ์ ยุคล เสกสมรสกับหม่อมนิติมา ยุคล มีบุตร 2 คน

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา