พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีคุณาราม จังหวัดอุดรธานี

17T14:33:18.723Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2561 เวลา 14.58 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังวัดศรีคุณาราม ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งทางวัดฯ ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนก่อสร้างพระมหาเจดีย์ฯ ขึ้น สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยก่อสร้างเป็นทรงศิลปะร่วมสมัย สูง 61 เมตร
วัดศรีคุณารามเดิมก่อนจัดตั้งเป็นวัดฯ พื้นที่บริเวณนี้เป็นป่ารกทึบ ต่อมาในปี 2495 พระอาจารย์มหาวันดี ได้ร่วมกับชาวบ้านบ้านจีต จัดหาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจของภิกษุสงฆ์สายธรรมยุตินิกายหรือสายวัดป่า จึงได้จัดสร้างศาลาที่พักขึ้น เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ ที่ธุดงด์ผ่านมาแสวงบุญได้พักระหว่างทาง ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็เริ่มมีภิกษุสงฆ์เข้ามาอยู่จำพรรษาเรื่อยมา ทำให้มีผู้คนแวะเวียนไปไม่ขาดสาย จึงมีชาวบ้านในพื้นที่ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2513 โดยตั้งชื่อวัดว่า "วัดศรีคุณาราม" ปัจจุบันมีพระอธิการประจักษ์ ภูริปัญญา เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 20 รูป

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา