สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชประณิธานฯ ครั้งที่ 3

17T14:31:25.050Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2561 เวลา 12.40 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ พระราชทานโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ และเรียงความ ในหัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" พระราชทานตราสัญลักษณ์ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ" แก่ผู้บริหารและผู้แทนสถานีโทรทัศน์ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ตราสัญลักษณ์เป็นรูปทรงหยดสีแสด สื่อถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัย ด้วยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญต่อชีวิตของประชาชน และเป็นสัญลักษณ์ของวัคซีน โดยรูปกากบาทหมายถึงความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ภาพโค สุนัข แมว สุกร และกระต่าย เป็นสัตว์ที่มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า สีที่ใช้ในตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีแสด อันเป็นสีประจำวันประสูติและเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา สีทองหมายถึงความสง่างาม เจริญรุ่งเรือง สีน้ำเงินหมายถึงความหนักแน่น ในการรณรงค์ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และสีขาวหมายถึงความบริสุทธ์ สะอาด ปราศจากโรค
จากนั้นพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ถึงแนวปฏิบัติของประเทศไทยในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่เริ่มเมื่อปี 2559 โดยที่ผ่านมามีการออกหน่วยรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัข มีการดำเนินการจัดสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ในประเทศไทยนี้ ได้รับความสนใจจากองค์การอนามัยโลกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกมีเป้าหมายจะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลก ในปี 2575 และได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้นำในการดำเนินการฯ ในทวีปเอเชีย
ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชประณิธานฯ ครั้งที่ 3
ในการนี้ ทรงตรวจและทรงวางยาสลบสุนัข เพื่อทำการผ่าตัดทำหมัน ร่วมกับสัตวแพทย์ในโครงการฯ โดยเป็นสุนัขพันธุ์ไทยผสม เพศเมีย อายุ 1 ปี น้ำหนัก 17 กิโลกรัม ชื่อกาแฟ
ทั้งนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีประชาชนที่พักอาศัยบริเวณรอบตำหนักทิพย์พิมานและในเขตอำเภอปากช่อง นำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน อีกทั้งทั้งขอรับคำแนะนำการดูแลสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ รวมทั้งรับยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งประชาชน นำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการ รวมจำนวน 101 ตัว

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา