พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2561

09T11:34:19.147Z ม.ค. 2561 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 เวลา 08.40 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออก ณ หน้าพระตำหนักสิรินภาลัย วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2561
ในการนี้ ทรงบาตรพระสงฆ์ 32 รูป เสร็จแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน จากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ 32 รูป
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประสูติวันที่ 8 มกราคม 2530 ทรงสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจิตรลดา และคณะศิลปกรรมศาสตรบัณทิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์ ทรงเป็นนักออกแบบเสื้อ โดยทรงมีเครื่องหมายการค้าส่วนพระองค์ ว่า "สิริวัณณวรี" (Sirivannavari) และทรงออกแบบของแต่งบ้าน ใช้เครื่องหมายการค้าว่า "สิริวัณณวรีเมซอง" (Sirivannavari Maison) ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย โดยทรงร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันซีเกมส์ 2005 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทรงได้รับรางวัลเหรียญทองประเภททีมหญิง อีกทั้งทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ทรงลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีม ในซีเกมส์ 2013 และเอเชียนเกมส์ 2014 ปัจจุบันทรงเป็นผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสนพระทัยการอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ด้วยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล จึงมีพระดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
เวลา 09.23 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณนารีรัตน์ เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2561 โดยกรมปศุสัตว์ ได้ถวายโคเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 1 คู่ เพื่อทรงปล่อยชีวิตเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สำหรับนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นายสัญญา พึ่งเปี่ยม เกษตรกรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายนกปรอดหัวโขน จำนวน 32 ตัว
จากนั้น ทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นปลาดุก จำนวน 32 ตัว ส่วนเต่าจำนวน 32 ตัว จะเชิญไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไป
ในโอกาสนี้ กรมประมงได้ถวายพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด 9 ชนิด ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลายี่สกไทย ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก รวม 3 แสน 9 หมื่นตัว เพื่อทรงปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป
หลังจากนั้น เสด็จกลับวังศุโขทัย ประทานพระวโรกาส ให้พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ และผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ฯ เฝ้าถวายพระพร ณ บริเวณหน้าพระตำหนักสิรินภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งในปีนี้เจริญพระชันษา 31 ปี
จากนั้น เสด็จขึ้นพระตำหนักสิรินภาลัย ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่วนที่อาคารกองงานส่วนพระองค์ฯ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้และของขวัญ ไปถวายในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ นอกจากนี้ มีผู้แทนนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ ผู้แทนเหล่าทัพ คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนข่าวในพระราชสำนัก สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวาย พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา