พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR 2017 และงานนิทรรศการผลงานภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2560

30 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2560 เวลา 11.36 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR 2017 และงานนิทรรศการผลงานภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2560 จัดโดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพ ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีใจรักการถ่ายภาพ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการถ่ายภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในงานฯ มีการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในด้านการถ่ายภาพ มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายผลงานบูรพาจารย์การถ่ายภาพ ศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี 2560 และจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ มีการสัมนาหัวข้อต่างๆ จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการถ่ายภาพ โดยรายได้จากการสัมมนา นำสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว