สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

28 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2560 เวลา 16.01 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับ ดังนี้
- นายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ อันโตนิโอ กีโรส กัมโปส (Mr. Fernando Julio Antonio Quiros Campos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรู ประจำประเทศไทย นายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ อันโตนิโอ กีโรส กัมโปส เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต และอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเปรู มาก่อน
- นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (Mr. Christian Rehren Bargetto) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลี มาก่อน
- นายอีโซป พาเทล (Mr. Issop Patel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย นายอีโซป พาเทล ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศมาเลเซีย ด้วย
- นางซานา ฮะมัด อะลาวัด กูราฟี (Mrs. Sanaa Hamad Alawad Gourafi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย นางซานา ฮะมัด อะลาวัด กูราฟี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐซูดาน มาก่อน
- อู-มโย-มยินตาน (U Myo Myint Than) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย อู-มโย-มยินตาน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มาก่อน
- นายวลาดิมีร์ โกชิน (Mr. Vladimir Goshin) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย นายวลาดิมีร์ โกชิน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย
- นายกาเลย์ อะลีเยวิช อัลลาห์เวียร์ดีเยฟ (Mr. Galey Aliyevich Allahverdiyev) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทยเป็นคนแรก
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทย นายกาเลย์ อะลีเยวิช อัลลาห์เวียร์ดีเยฟ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศมาเลเซียด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว