พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานงาน ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

27 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 25 พ.ย.2560 เวลา 19. 29 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานงาน "ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" ซึ่งสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา รวมถึงแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 และ 2560 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในการนี้ ได้ประทานโล่เกียรติคุณแก่สมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 18 จังหวัด ประทานเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ จำนวน 60 คน และประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ
ในงานฯ มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การขับร้องเพลง โดยศิลปินรับเชิญ และการแสดงแบบ "สืบสานผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล" โดยนางแบบกิตติมศักดิ์

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว