สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

27 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 26 พ.ย.2560 เวลา 16.04 นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งและอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับ ดังนี้
- นายฟีลิป ครีแดลกา (Mr. Philippe Kridelka) ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย
ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย นายฟีลิป ครีแดลกา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักพระราชวังราชอาณาจักรเบลเยียมมาก่อน
- นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (Ms. Evren Dagdelen Akgun) ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย
ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต รองอธิบดีกรมนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี มาก่อน
- นายมาเร็ก ลิบชีตซกี (Mr. Marek Libricky) ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย
ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย นายมาเร็ก ลิบชีตซกี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเซียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสาธารณรัฐเช็ก มาก่อน
- นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา (Mr. Hector Conde Almeida) ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย
ก่อนมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงานระหว่างประเทศและความร่วมมือทวิภาคี หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญกองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรองอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐคิวบา มาก่อน
- นายอัสเฟา ดิงกาโม (Mr. Asfaw Dingamo) ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย นายอัสเฟา ดิงกาโม ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย
- นายสโลโบดัน มารินโควิช (Mr. Slobodan Marinkovic) ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สาธารณรัฐเซอร์เบียประจำประเทศไทย นายสโลโบดัน มารินโควิช ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซอร์เบีย ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ด้วย
- นายเอมีร์ ฮัดจีคาดูนิช (Mr. Emir Hadzikadunic) ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศไทย นายเอมีร์ ฮัดจีคาดูนิช ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศมาเลเซีย ด้วย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว