หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

22 พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เวลา 14.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
คณะผู้บริหารบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรางวัลจากการแข่งขันรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ "ซิง ยัวร์ เฟสออฟ" (Sing Your Face Off) ครั้งที่ 3
พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
คณะผู้จัดงานของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "ไบเทคฮาล์ฟ มาราธอน 2560"
นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน จังหวัดน่าน และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นำคณะกรรมการจัดงานและผู้สนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "สติลล์ออน มาย ไมนด์" (Still on My Mind) จากสโมสรโรตารีกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี นำคณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว