พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเกี่ยวข้าว ณ โครงการซแรย์อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์

15T12:44:36.027Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 14 พ.ย.2560 เวลา 15.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังโครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ โดยทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวยและทรงจุดธูปหางปักเครื่องสังเวย เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอขมาพระแม่โพสพก่อนการเกี่ยวข้าว ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่าพระแม่โพสพ คือ เทพธิดาที่ปกปักษ์รักษา ดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม และให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดง "รำบูชาพระแม่โพสพ" และ "รำวงสุรินทร์สามกลุ่มชาติพันธ์" ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นการแสดงประกอบเพลง "กันตรึม" เพลงพื้นบ้านของชาวจังหวัดสุรินทร์
จากนั้น ทรงเกี่ยวข้าว ร่วมกับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีคุณสมบัติไวต่อช่วงแสงและทนแล้งได้ดี เมื่อนำมาหุงจะนุ่มพอดี มีกลิ่นหอม และเมื่อเย็นตัวลงเมล็ดข้าวจะไม่แข็งตัว โดยโครงการฯ ปลูกด้วยการปักดำในช่วงนาปี เดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 85 ไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการเก็บเกี่ยวแล้ว 20 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตทั้งหมด 25,500 กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำไปผลิตเป็นข้าวบรรจุถุง จำหน่ายและนำรายได้ มาใช้ในการดูแลกิจการของโครงการฯ และอีกส่วนจะคัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้เพาะปลูกในฤดูกาลผลิตถัดไป
โครงการซแรย์อทิตยา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ สถานีสูบน้ำถาวร จากอ่างเก็บน้ำอำปึล เพื่อใช้ในการทำการเกษตรของโครงการ โรงเรือนคลอบโรงสีข้าว และโรงเรือนเก็บผลผลิตเพื่อการแปรรูป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว