เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ เสด็จกลับราชอาณาจักรบาห์เรน หลังทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13T13:28:42.020Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

วันที่ 12 พ.ย.2560 เวลา 12.00 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ ซึ่งทรงเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้เสด็จกลับราชอาณาจักรบาห์เรน โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ หลังทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าส่งเสด็จ และมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าส่งเสด็จ
เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ เป็นพระปิตุลาของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮาหมัด บิน อิซา อัลคอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนพระองค์ปัจจุบัน โดยเคยเสด็จเยือนประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งและได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะทรงเป็นแขกของรัฐบาล เมื่อปี 2544 และ 2550 รวมทั้งทรงเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดี ฮาหมัด บิน อิซา อัลคอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2549

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว