พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและทรงเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์

13T13:26:45.380Z พ.ย. 2560 | เข้าชม : 0

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2560 เวลา 14.52 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาธร ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าว โดยทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย และทรงจุดธูปหางปักเครื่องสังเวย สำหรับพิธีทำขวัญข้าวนั้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาที่มีมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดง "รำบูชาขวัญข้าว" ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จากนั้นทรงเกี่ยวข้าวร่วมกับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนในพื้นที่ สมาชิกศูนย์ฯ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ กข 15 พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดสุรินทร์ มีคุณสมบัติไวต่อช่วงแสง และอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ปลูกโดยการปักดำเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 12 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 7 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตทั้งหมด 6,888 กิโลกรัม โดยทั้งหมดศูนย์ฯ จะนำไปคัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามพระประสงค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ทั้งนี้ หลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จะดำเนินการปลูกพืชหลังนา โดยปลูกดอกทานตะวันเป็นหลัก และดอกไม้พันธุ์ต่างๆ ตลอดจนพันธุ์พืชที่สามารถนำมารับประทานได้ อาทิ แตงกวา ผักกาด คะน้า และกวางตุ้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกและชุมชน รวมทั้งเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว